Màn hình Newline TT-7518RS 75 TRUTOUCH RS

Mã SPTT-7518RS
Hỗ trợ Kết nối đa dạng
Kết hợp ứng dụng Trucast Express dễ dàng
Cảm ứng thông minh
Độ phân giải: 3840 x 2160 Pixels (4K)
Bảo hành 2 năm