Mới 100%
6,400,000
Mới 100%
4,050,000
Mới 100%

Máy chấm công

Máy chấm công Zkteco D1

2,800,000
Mới 100%

Máy chấm công

Máy chấm công Zkteco D2

2,850,000
Mới 100%
4,500,000
Mới 100%
Mới 100%
7,700,000
Mới 100%

Máy chấm công

Máy chấm công ZKTECO G2

9,790,000
Mới 100%

Máy chấm công

Máy chấm công ZKTeco G3

10,745,000
Mới 100%

Máy chấm công

Máy chấm công Zkteco K21

2,100,000
Mới 100%

Máy chấm công

Máy chấm công ZKTeco K50

2,300,000
Mới 100%
2,600,000