ViewBoard® Màn hình tương tác 86″ cho doanh nghiệp và giáo dục ViewSonic IFP8670

Công nghệ cảm ứng trình chiếu nâng cao (PCAP)
Camera FHD được chứng nhận cho phần mềm doanh nghiệp Skype
Công Nghệ Bút Cảm Ứng Thông Minh
Chia Sẻ Mọi Nội Dung Với Một Dây Cáp Duy Nhất
Thương hiệu: Mỹ
Bảo hành 02 năm